Údolí řeky Doubravy

Údolí Doubravy je přírodní rezervace v chráněné krajiné oblasti Železné hory. Území přírodní rezervace leží severovýchodně od Chotěboře v okrese Havlíčkův Brod. Řeka Doubrava vytváří na svém horním toku východně od Chotěboře (okres Havlíčkův Brod) pěkné skalnaté údolí. Údolí je od roku 1986 chráněno jako přírodní rezervace.

      d4.jpgd1.jpg
        
PR Údolí Doubravy nad Korytem

Skalami sevřené údolí říčky Doubravy započíná  u obce Bílek. Doposud klidný, meandrující tok řeky se zde zařezává do kamene a spadá v následujícím úseku četnými prahy i vodopády až k obci Sokolovec. V horní části tohoto údolí – na úseku 1340 m překonává voda v řece výškový rozdíl 55 metrů. Skalní výchozy v této části toku Doubravy je možno nalézt především na pravém břehu řeky (v souvislosti s ukloněním ploch foliace krystalických břidlic), zatímco na levém břehu jsou častější pozvolné stupňovité skalky.

Postupujeme-li údolím po proudu směrem z obce Bílek, zaujmou nás hned na začátku údolí asi 18 m vysoké skály na pravém břehu řeky. Nazývají se „Vláček“ a mrazovým zvětráváním vzniklo pod nimi charakteristické úpatní suťovisko s balvany až 1,5 m velkými. V místě zvaném „Mikšova jáma“, zhrubai 1 km pod obcí Bílek, spadá Doubrava 1,5 m vysokým vodopádem do hluboké tůně. Skály zde vystupují přímo z řeky a dosahují ve dvou stupních výšky až 20 metrů. Asi 300 metrů pod Mikšovou jámou se nachází na pravém břehu skály „Hrádek“,  jejichž  hradba je široká asi 70 metrů a maximální výška činí 20 metrů. Pod nimi leží opět úpatní suťovisko sahající až k řece. Nedaleko po proudu stojí nevysoká skála „Doupě“, která je zajímavá stropovitým převisem s přesahem až 2 metry.

          d2.jpg
PR Údolí Doubravy nad Korytem

Údolí se v této části výrazně zužuje a stává se skalnatější. Tento úsek epigeneticky zaříznutého údolí Doubravy je nejzajímavější a nejkrásnější. Řeka zde vytvořila v prokřemenělých ortorulách úzkou nepřístupnou soutěsku zvanou „Koryto“. Soutěska je široká jen 4 metry a skály, vystupující přímo z řeky, mají výšku až 15 metrů. V soutěsce překonává Doubrava převýšení dvěma vodopády, vysokými 2 a 2,5 metru. Pod oběma se vytvořily hluboké tůně. Délka soutěsky je přibližně 200 metrů. U dolního konce „Koryta“ se vyvinul erozní činností řeky dokonalý obří hrnec o průměru 120 cm a hloubce 35 – 105 cm. Dnes je 1 m nad vodní hladinou. Je tedy vidět, že řeka se do podloží stále zařezává.

Po dalších 150 m se zvedá z říčního zákrutu do výšky více jak 40 metrů nejvyšší skála v údolí „Sokolohrady“. Na vrcholu, kam nás zavede turistická stezka, je upravená vyhlídka. Při troše zvídavosti nám neujdou pozůstatky hradu ze 13. století – obranné valy.

Na protějším, levém břehu Doubravy se nad koruny stromů vypíná jediná skalní věž oblasti, nazvaná „Čertův stolek“. Údolní stěna dosahuje výšky asi 30 m, vrchol je turisticky zpřístupněn. Pod Čertovým stolkem se mrazovým zvětráváním vyvinulo nejrozsáhlejší kamenné moře v údolí Doubravy. Balvany zasahují až do říčního toku. /převzato z Wikipedie/d5.jpg d3.jpg

[editovat] Externí odkazy

 Další foto

občerstvení Na Hrázi Velké Dářko | tel.: 604 881 503, 725 009 199 | obcerstveni-darko@seznam.cz


 

Copyright © 2010 občerstvení Na Hrázi Velké Dářko | www stránky a optimalizace Autograph, Admin-NG