RANSKÁ JEZÍRKA a Ransko

UMOCŇUJÍCÍ SOUSTAVA LESNÍCH JEZÍREK je ukryta hluboko v lesích rezervace RANSKO.Jezírka jsou vlastně původně zatopené prohlubně vedle starých zarostlých hald železných limonitových rud po dřívější těžbě.........

UMOCŇUJÍCÍ SOUSTAVA LESNÍCH JEZÍREK je ukryta hluboko v lesích rezervace RANSKO.Jezírka jsou vlastně původně zatopené prohlubně vedle starých zarostlých hald železných limonitových rud po dřívější těžbě. Podložím jsou olivinická gabra s troktolity a peridotity, vykazující místy značné zrudnění.Okolí nám velice připomíná tajgu a rozsáhlé lesy a rašliniště jsou proto vyhlášena jako chráněné území zvané RANSKO.Lesy jsou zde rozmanité a podle podkaldu zde můžeme narazit na rozsájlé bučiny,bory,smrkové porosty nebo lesy smíšené.Nejvyšším vrcholem je zde Ranský Babylon,ukryt uprostřed temných lesůvíce zde

kemp Pod Hrází Velké Dářko | tel.: 725 009 199 | kemppodhrazi@seznam.cz


 

Copyright © 2010 Kemp Pod Hrází Velké Dářko | www stránky a optimalizace Autograph, Admin-NG